Cenovnik RS

Za sve nove klijente nudimo probni period od 14 dana. Nakon isteka ovog perioda, možete da pređete na jedan od sledeća tri paketa. Bez skrivenih troškova, troškova povezivanja i troškova obuke!
Sa koliko smeštajnih jedinica (soba u objektu/apartmana) upravljate?
Broj jedinica:
PROCENAT
 • Reklamna mreža na prodajnim kanalima
 • Channel manager sistem
 • Property management sistem ( Web, Android & iOS)
 • Analitički modul
 • Sistem za pripremu i izdavanje faktura i ponuda
 • Automatski e-mail za goste
 • Booking engine (Online recepcija)
 • Korisnička obuka i podrška
MESEČNO
 • Reklamna mreža na prodajnim kanalima
 • Channel manager sistem
 • Property management sistem ( Web, Android & iOS)
 • Analitički modul
 • Sistem za pripremu i izdavanje faktura i ponuda
 • Automatski e-mail za goste
 • Booking engine (Online recepcija)
 • Korisnička obuka i podrška
GODIŠNJE
 • Reklamna mreža na prodajnim kanalima
 • Channel manager sistem
 • Property management sistem ( Web, Android & iOS)
 • Analitički modul
 • Sistem za pripremu i izdavanje faktura i ponuda
 • Automatski e-mail za goste
 • Booking engine (Online recepcija)
 • Korisnička obuka i podrška