Contactless Check-in tehnologija

Tehnologija, koja sve više dobija na značaju, posebno u doba pandemije, predstavlja odličan način za postizanje efikasnosti i efektivnosti hotela u komuniciranju sa svojim gostima.

Budući da su sa jedne strane gostima očekivanja u pogledu zdravlja, bezbednosti i higijenskih uslova prioritet, a sa druge strane postoji velika zainteresovanost hotela za njenu primenu, može se reći da je njen budući potencijal ogroman.

Stoga, u ovom članku se bavimo istraživanjima o beskontaktnoj Check-in tehnologiji, njenoj primeni u hotelskom sistemu, kao i prednostima njenog korišćenja.

Zaokret u  komunikaciji

Poslednjih godina, način komuniciranja hotela sa svojim gostima znatno se promenio.

Razvojem tehnologije, hoteli su počeli da usvajaju nove digitalnije forme komunikacije, brojne aplikacije, platforme, društvene mreže.

Obzirom da je pandemija poprilično doprinela popularizovanju beskontaktne tehnologije, hotelijeri su sve više zainteresovani za inovativnije načine za pružanje beskontaktnog iskustva.

U svojim sistemima, razvijene su Check-in, in room i Check-out opcije za iskustva gostiju. Takođe, korišćenjem pametnih uređaja, gosti mogu da koriste brojne pogodnosti hotela, obezbeđujući na taj način potpunu kontrolu, uz adekvatnu socijalnu distancu.

Šta predstavlja Contactless Check-in?

Za razliku od tradicionalnog Check-in koji podrazumeva ručno popunjavanje prijava ili čekanje u redu dok se drugi gosti ne prijave, Contactless Check-in predstavlja adekvatno tehnološko rešenje koje eliminiše sve nepotrebne procese, koje podrazumevaju fizički kontakt.

Umesto toga, uz pomoć aplikacije, gosti  mogu da popune sve potrebne detalje i skeniraju svoj ID. Nakon popunjavanja, dobijaju pristup njihovim ključevima, preko mobilnog uređaja, ili ga mogu preuzeti u hotelu.

Mobilne aplikacije omogućavaju gostima prijavu i pre nego što stignu u hotel, što im značajno minimizira vreme provedeno na recepciji i smanjuje interakciju, bez narušavanja njihovog doživljaja.

Uz pomoć mobilnog otključavanja, gosti mogu odmah nakon dolaska imati pristup sobi, bez potrebnog čekanja na recepciji, a takođe eliminiše mogućnost gubitka ključeva i njegovu zamenu drugim, tokom boravka.

Kako se sprovodi Contactless Check-in tehnologija

Sastoji se iz tri komponente:

  1. Prikupljanje potrebnih podataka – Da bi se sigurno prikupile  informacije o gostima i one bile adekvatne, postojanje PMS je ključno. Najbolji način za prikupljanje podataka bez fizičkog kontakta je postojanje mobiilnog uređaja gostiju, odnosno putem mreže ili aplikacije.
  2. Dodeljivanje sobe – Funkcioniše preko PMS-a i ne uključuje postojanje fizičkog kontakta.
  3. Kreiranje mobilnog ključa – Umesto postojanja fizičke kartice, ključ se dostavlja na mobilni uređaj gosta. Ovo uključuje instaliranje hardvera na sva vrata u cilju upravljanja vezom za svaku bravu.

Prednosti korišćenja Contactless Check-in tehnologije

Prednosti korišćenja ove tehnologije nije korisno samo tokom pandemije, njegova primena značajno doprinosi uštedama u vremenu i novcu, kako hotelima, tako i gostima.

Odlikuje ga visoka bezbednost i sigurnost, integriše se dobro sa ostalim sistemima i funkcijama.

Omogućava hotelima da prikupe dodatne informacije o svojim gostima, i na taj način formiraju e-mail liste za neke buduće promocije. Može da služi i kao dobar marketinški alat za informisanje gostiju.

Još jedna prednost se ogleda u fokusu hotela na primaran posao, umesto sakupljanja prijavne administracije.

Konačno, Contactless Check-in tehnologija omogućava gostima da svoje prijave izvrše sa bilo kog mesta.