Načini smanjenja operativnih troškova hotela

Uzimajući u obzir činjenicu da je ugostiteljstvo sektor sa veoma izraženom konkurencijom, zadatak svakog hotelijera je da u potpunosti ispuni očekivanja i obezbedi satisfakciju gosta. Postizanje što kvalitetnije usluge može predstavljati izazov za kontrolu operativnih troškova.

Operativni troškovi su troškovi koji su vezani za svakodnevno poslovanje i značajni su aspekt bilansa uspeha. Tri ključna operativna troška vođenja hotela čine:

  • Troškovi rada
  • Režijski troškovi
  • Troškovi održavanja

Uvid u operativne troškove menadžerima stvara jasniju sliku o tome koliko se troši na vođenje hotela.

Uvećavanje profita je cilj menadžmenta koji se može realizovati kroz povećanje prihoda ili smanjenje troškova.

Rastući operativni troškovi utiču na finansijski rezultat, pa je upravljanje troškovima važno za dugoročno poslovanje. Sa druge strane prekomerno smanjenje ovih troškova može smanjiti produktivnost i naštetiti finansijskom rezultatu. Stoga je, uspostavljanje proaktivnog pristupa kontrole operativnih troškova ključno za uspeh hotela, jer optimizacija ovih troškova donosi veće prihode. 

U nastavku teksta vas vodimo kroz načine za njihovo smanjenje.

1. Upravljanje i trening zaposlenih

Polovinu operativnih troškova čine troškovi rada. Važno je predvideti potreban broj zaposlenih za obavljanje konkretnog posla i njihove rasporede, jer nedovoljan broj zaposlenih može rezultirati većem nezadovoljstvu i gostiju i zaposlenih.

Osim toga, ulaganje u obuku zaposlenih, povećava  nivo kvaliteta usluge i sprečava zastoj operacija koje mogu izazvati veće troškove. Hotelijeri bi trebalo da obučavaju zaposlene za obavljanje različitih poslova, jer u slučaju odsustva nekog zaposlenog, postojeće osoblje bi moglo preuzeti posao bez dodatnih troškova angažovanja novog osoblja.

Smanjenje fluktuacije umanjuje troškove rada, pa je pored zadovoljnih gostiju važno imati i zadovoljne zaposlene.

2. Smanjenje režijskih troškova i troškova održavanja

Režijski troškovi učestvuju oko 6% u operativnim troškovima. Jedan od načina za smanjenje režijskih troškova jeste instaliranje LED osvetljenja i korišćenje senzora pokreta, koje je energetski efikasnije i postojnije.

Okrenutost ka ekološkoj prihvatljivosti i održivosti, kao što je podsticanje na ponovnu upotrebu peškira utiče na smanjenje ovih troškova.

Kvarovi su učestala pojava u hotelu, a ako se gosti prijave sa takvim problemom, značajno će umanjtiti njihovo zadovoljstvo. Zbog toga je važno izvršavanje dnevnih provera kvarova, koji će smanjiti troškove održavanja i obezbediti satisfakciju gosta.

3. Upotreba softvera

Automazacija prestavlja odličan način za optimizaciju operativnih troškova i postizanje efikasnosti.

Upotreba Property Management System – PMS omogućava da u svakom trenutku jasno pratite vaše stanje u hotelu, prikupljate podatke o gostima, rezervacijama.

Prednost se ogleda u uštedi vremena i oslobođenju od administrativnih zadataka, tako da se hotelijeri u potpunosti mogu posvetiti na postizanje zadovoljstva gostiju i obavljanju glavnih aktivnosti. Konekcijom Property Management sistema sa Channel Manager sistemom značajno doprinosi unapređenju poslovanja.