NOVE BOOKING.COM RECENZIJE I KAKO SE RAČUNA PROSEČNA OCENA

Korisnici Booking.com sajta za oglašavanje su u velikom broju slučajeva ili sami došli u stiuaciju ili su čuli od drugih kolega, o problemima koji postoje sa recenzijama. Blagi nesporazum ili nedovoljno pažnje sa strane gosta prilikom ocenjivanja objekta donose dodatne poteškoće. Kako gosti daju recenzije i da li je moguće ukloniti te recenzije? Na prvi deo pitanja smo se potrudili da damo odgovor u prethodnom članku na temu, poboljšanja recenzija, a drugi deo pitanja je za sada negativan jer su recenzije tu do daljnjeg i teško da ćete moći da ih uklonite kada vam ne odgovaraju. Zato je bitno da znate za svaki sajt, na kojem se oglašavate, kako funkcioniše sistem reecenzija i kako da to maksimalno iskoristite.

Od kako su poslednji put uvedene veće izmene, gosti su imali mogućnost da umesto ocena, označavaju smajli emotikone kako bi izrazili svoj stav u iskustvu sa objektom. Gosti su svoj boravak ocenjivali u 6 glavnih kategorija: Lokacija, Čistoća, Udobnost, Sadržaji, Osoblje i Odnos cene i kvaliteta. Gostima je bilo ponuđeno da odaberu jedan od 4 emotikona koji su se zatim ponderisali i davali prosečnu ocenu u rangu od 2.5 do 10. Gosti još uvek mogu da ocenjuju svoj boravak u ovim kategorijama, ali njihova ocena neće direktno uticati na konačnu ocenu.

Booking je uveo nove izmene u ovom segmentu i smajli se zamenjuju skalom od 1 do 10, kako ne bi dolazilo do zabune. Gosti su do sada često označavali blago nasmejani smajli, ne znajući da je to niža ocena od maksimalne i tako nesvesno davali lošiju ocenu od one koju su hteli. Ovaj problem se novim izmenama umanjuje nelagodnosti i obe strane sada jasnije mogu da tumače svoje ocene.

Ove izmene nisu retroaktivne, tako da se odnose isključivo na sve buduće recenzije gostiju. Primetićete određene izmene jer je do sada minimalna ocena bila 2.5, a od sada je minimalna ocena 1, dok maksimalna ostaje 10.

Gosti od sada imaju mogućnost da ocene svoj ukupni utisak i prethodno navedene kategorije. Tako je moguće da gosti označe da im je ukupni utisak bio malo slabiji, dok je po kategorijama sve bilo maksimalno zadovoljavajuće ili obrnuto, situacija da gost označi da je po kategorijama bilo malo slabije iskustvo, ali je boravak ipak bio maksimalno zadovoljavuć za tu osobu. Booking naglašava da će detaljno da prati i analizira kako gosti koriste nove opcije, kako ne bi dolazilo do velikog raspona u razlikama kod ukupne i ocene po kategorijama.

Verujemo da je ovo jedan značajan iskorak ka unapređenju sistema recenzija na ovom sajtu. Iako je još uvek veliki put do maksimalno pravičnog sistema ocenjivanja, svaki ovakav potez može da se tumači kao pozitivan u kontekstu toga da sajtovi osluškuju potrebe svojih partnera i klijenata.