Sprečite greške u bookingu

Uz ručno sinhronizovanje cena i rezervacija na više sajtova odjednom vrlo često dolazi do overbookinga, što sa našim sistemom nije slučaj.