Promena strukture provizije na Airbnb platformi

Ukoliko svoje smeštajne kapacitete reklamirate na Airbnb platformi, postoji mogućnost da ste dobili obaveštenje od sajta o promeni strukture nadoknade za rezervacije.

Šta to znači?

Počeviši od 7.12.2020. Airbnb je najavio promenu nadoknade koju naplaćuje za usluge koje pruža.

Trenutno postoje dva sistema nadoknada:

  • Sistem podeljene nadoknade – provizija koju naplaćuje Airbnb se deli između domaćina i gosta. Od domaćina se naplaćuje fiksno 3% dok se od gosta naplaćuje do 20% provizije.
  • Sistem fiksne nadoknade – ovaj sistem je obavezan za firme koje se oglase na Airbnb-u i iznosi fiksno 14% nadoknade koja se naplaćuje od domaćina

Umesto postojeća dva sistema, Airbnb će uvesti jedan fiksni sistem provizije od 15% koja se naplaćuje od domaćina. Ovim će se faktički sistem naplate provizije poklopiti sa druga dva svetska lidera, Booking.com i Expedia.com koji takođe svoje nadoknade naplaćuju direktno od smeštaja, a ne od gosta.

Kako ovo utiče na smeštaje?

Airbnb smatra da je ovo pojednostavljen način obračuna. Cena će gostima biti izražena jasnije, dok će vlasnici i menadžeri smeštaja imati veću kontrolu nad konačnom cenom.

Takođe, prosečno zabeleženo povećanje broja rezervacija za domaćine koji koriste pojednostavljene cene u Evropi između novembra 2019. i februara 2020. je iznosilo 17%.

Da li ovo utiče na postojeće rezervacije?

Ne, ova izmena ne utiče na postojeće rezervacije. Već će se automatski primenjivati na rezervacije koje budu pristizale od 7.12. a postojeće će ostati iste kao do sada.

Vlasnicima i menadžerima smeštaja koji svoje poslove automatizuju i koriste channel manager sistem, savetujemo da pripreme nove cenovnike. U skladu sa novim obračunom provizija treba pripremiti cene po periodima da budu usklađene kako ne bi došlo do premaltičnih rezervacija. Ukoliko vaš channel manager sistem nema ovu mogućnost, javite nam se kako bismo vam objasnili kako možete da se povežete sa našim channel manager rešenjem.