beograd

ZAKON O TURIZMU I UPUTSTVO ZA KATEGORIZACIJU SMEŠTAJNIH OBJEKATA U BEOGRADU

Sva zainteresovana fizička lica koji su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak), mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, a…

Continue Reading