Top 4 KPI (ključnih indikatora uspešnosti) koje treba da pratite

KPI (key performance indicator) ili ključni indikatori uspešnosti su merila pomoću kojih se prati i unapređuje poslovna strategija.

KPI su glavni činioci izveštaja za menadžere.

KPI mogu da variraju od industrije do industrije, tako ni hotelijerstvo se ne razlikuje, već ima određene, specifične indikatore. Indikatori vam mogu pomoći da identifikujete gde je vaše poslovanje bilo uspešno, a gde su prostori za unapređenje.

U nastavku ćemo ukratko da objasnimo, po nama, top 4 ključnih indikatora za praćenje:

1. Popunjenost kapaciteta

Popunjenost kapaciteta predstavlja procenat zauzetosti vaših kapaciteta (soba, apartmana, kreveta) u poređenju sa ukupnim brojem slobodnih kapaciteta.

Popunjenost kapaciteta = Broj zauzetih jedinica / Ukupan broj jedinica x 100

2. ADR (Prosečna cena noćenja)

ADR (Average daily rate) ili prosečna cena noćenja je još jedan, jako koristan, indikator. Ova mera nam prikazuje prihod realizovan od rezervisanih soba u određenom vremenskom periodu.

ADR = Prosečna Cena Noćenja = Prihod od zauzetih soba / Zauzete sobe

3. RevPAR (Prihod po dostupnoj sobi)

RevPARe jedan od najkorišćenijih i najznačajnijih indikatora u procesu upravljanja prihodima. Prihod po dostupnoj sobi nam pomaže da shvatimo performanse poslovanja, kombinujući popunjenost objekta sa ADR (Average daily rate = Prosečna cena noćenja).

RevPAR = ADR x Popunjenost ili 
RevPAR = Ukupni Prihod od noćenja /  Ukupan Broj Raspoloživih Soba u Datom Periodu

4. GOPPAR (Bruto operativni profit po raspoloživim sobama)

Ovaj indikator nam omogućava objektivni pogled na situaciju u poslovanju.

GOPPAR = Ukupni bruto operativni profit / Ukupan broj raspoloživih soba

Pored ovih indikatora, jako je bitno i da pratite i troškove po jedinici, kako bi znali svoj prag rentabilnosti. Iako u ovoj godini mnogi dolaze u vanrednu situaciju sa poslovanjem, praćenje indikatora umnogome olakšava poslovanje u budućnosti.