ZAKON O TURIZMU I UPUTSTVO ZA KATEGORIZACIJU SMEŠTAJNIH OBJEKATA U BEOGRADU

Sva zainteresovana fizička lica koji su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak), mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, a radi pružanja usluge smeštaja turistima.

Ugostitelj je privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost.

Fizičko lice je vlasnik objekta smeštajnog kapaciteta do 30 ležajeva, koji može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u kući, apartmanu, sobi i seoskom turističkom domaćinstvu.

Novousvojeni Zakon o turizmu možete da pročitate na sledećoj veb adresi: ZAKON O TURIZMU

Uputstvo za kategorizaciju ugostiteljskih objekata možete da pričitate na sledećoj veb adresi: UPUTSTVO

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata, možete da pročitate na sledećoj veb adresi: PRAVILNIK

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata i standardi za razvrstavanje hotela u kategorije, možete da pročitate na: PRAVILNIK I STANDARDI

Turizam je intenzivna i velika grana, zato izmene u Zakonu i pravilnicima nisu retkost. Svaki profesionalac redovno prati izmene, rasprave i sve dodatne zvanične informacije koje se plasiraju. Zato je jako bitno da budete redovno informisani i da svoje poslovanje usklađujete sa tekućim propisima.